• darkblurbg
    Phoenix Techniek
    100% VOOR TECHNISCH VAKTALENT
  • darkblurbg

Privacystatement Phoenix Techniek

Phoenix Techniek is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar flexwerkers, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) hieraan stelt. Phoenix Techniek BV is gevestigd te Bakel, Sint Wilbertsplein 8a, postcode 5761 BK en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen.

Klik hier voor de volledige privacystatement van Phoenix Techniek B.V.